Webshop Distilleerderij Horstman

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Distilleerderij Horstman heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Distilleerderij Horstman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Distilleerderij Horstman garandeert niet dat de op de website te vinden informatie ten allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot, of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Distilleerderij Horstman gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden

Indien op de website van Distilleerderij Horstman links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Distilleerderij Horstman op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Distilleerderij Horstman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Distilleerderij Horstman de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op de website van Distilleerderij Horstman gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Overname van delen van de site is niet toegestaan. Dit geldt voor vermenigvuldiging, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Gebruikte stockfoto’s zijn aangekocht door Distilleerderij Horstman en derhalve niet bedoeld voor gebruik door derden.

Privacy verklaring

Distilleerderij Horstman bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Distilleerderij Horstman worden verstrekt. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. De gegevens zullen zonder toestemming nooit worden gedeeld met derden.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op Distilleerderij Horstman zijn verbonden.

Cookies

Bij het gebruik van onze website kunnen door de website zgn. cookies worden geplaatst. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van Distilleerderij Horstman wordt meegestuurd en door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend en zijn tevens bedoeld om de website optimaal te laten functioneren. Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser op de computer waarmee u de website van Distilleerderij Horstman bezoekt.

Wijzigingen Privacy Verklaring en Disclaimer

Distilleerderij Horstman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring en Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring en Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen of nadere info kunt u contact opnemen met Distilleerderij Horstman ; zie contact.

Onze distillaten bevatten puur en alléén natuurlijke grondstoffen.

Winkelwagen
0